การวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากเป็นอย่างไร?

การวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากเป็นอย่างไร?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
สวัสดีสามีของฉันและฉันพยายามมีลูกไม่สำเร็จเป็นเวลาหลายปีดังนั้นฉันจึงมีคำถาม: ฉันควรทำการตรวจฮอร์โมนในวันใดและอะไรบ้าง? ฉันอยากจะเพิ่มว่าประจำเดือนของฉันผิดปกติมากเป็นรอบ 45 วันและนานกว่านั้น การอ้างอิง