การติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัส?

การติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัส?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
เป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเอชไอวีจากการสวมเสื้อผ้าหรือสัมผัสสิ่งของของผู้ติดเชื้อเอชไอวี? ไวรัสอาศัยอยู่บนวัตถุที่สัมผัสโดยผู้ติดเชื้อ HIV นานแค่ไหน? เชื้อเอชไอวีติดต่อทางกระแสเลือดและทางสารคัดหลั่ง ไม่สามารถติดเชื้อได้