แอนติบอดีต่อต้าน TPO - บรรทัดฐาน จะแปลผลการทดสอบอย่างไร?

แอนติบอดีต่อต้าน TPO - บรรทัดฐาน จะแปลผลการทดสอบอย่างไร?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
แอนติบอดีต่อต้าน TPO ไม่มีอยู่ในเลือดของคนที่มีสุขภาพดีดังนั้นการปรากฏตัวของพวกมันจึงเป็นสัญญาณของโรคต่อมไทรอยด์ ควรตรวจวัดระดับเลือดของแอนติบอดีเพื่อดูว่าแอนติบอดีระบุเงื่อนไขใด อ่านหรือฟังว่าเกี่ยวกับอะไร