การทดสอบการตั้งครรภ์เป็นบวกหลังคลอด

การทดสอบการตั้งครรภ์เป็นบวกหลังคลอดตัวเลือกของบรรณาธิการ
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
ฉันเกือบสามเดือนหลังคลอดฉันไม่ได้ให้นมบุตร ฉันได้รับช่วงเวลา 5-6 สัปดาห์หลังจากคลอดบุตร แต่ไม่เกิน ฉันทำแบบทดสอบแล้วผลออกมาเป็นบวก ฉันอยากจะเพิ่มเติมว่าเซลล์วิทยาครั้งสุดท้ายพบว่ามีแผลในช่องท้อง LSIL ในระดับต่ำ ของฉัน