การจำและอาการปวดท้องหลังจากการแข็งตัวของน้ำแข็ง?

การจำและอาการปวดท้องหลังจากการแข็งตัวของน้ำแข็ง?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
สามารถมีอาการปวดจำและลิ้นปี่หนึ่งสัปดาห์หลังจากขั้นตอนการแข็งตัวของน้ำแข็งได้หรือไม่? เจ็ดวันหลังจากการแช่แข็งการกัดเซาะอาจปรากฏเป็นจุด แต่ไม่ใช่อาการปวดที่ลิ้นปี่ โปรดจำไว้ว่าคำตอบของผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นข้อมูล