ช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอในวัยรุ่น

ช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอในวัยรุ่นตัวเลือกของบรรณาธิการ
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
ฉันมีประจำเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 แต่ฉันมีประจำเดือนผิดปกติทุก 16, 11 วันเป็นเวลา 7 หรือ 10 วัน แม่ขอให้ไปพบสูตินรีแพทย์ แต่ฉันปฏิเสธเธอตลอด เกิดอะไรขึ้น? ต้องไปพบนรีแพทย์หรือไม่? ใช่คุณต้องไปพบนรีแพทย์ ดีที่สุด