เด็กเจ็ดขวบที่ไม่สนใจ

เด็กเจ็ดขวบที่ไม่สนใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ลูกชายของฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูบ่นว่าเธอไม่ฟังและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ เขารู้สึกขุ่นเคืองและร้องไห้ตลอดเวลาโดยพูดว่า "ฉันจะไม่", "ฉันจะไม่" เมื่อฉันคุยกับเขาเขาสัญญาว่าเขาจะสุภาพและเขาจะฟังคุณ แต่