สาเหตุของระดับโปรแลคตินที่สูงขึ้นคืออะไร?

สาเหตุของระดับโปรแลคตินที่สูงขึ้นคืออะไร?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
hyperprolactinaemia หมายถึงอะไร? คะแนนโปรแลคตินที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นออกมาในการศึกษาสองครั้งที่ดำเนินการในช่วงสองเดือน คุณอาจหมายถึงสาเหตุของภาวะ hyperprolactinemia มีจำนวนมากของพวกเขา พวกเขาสามารถเป็น: adenomas ต่างๆ