น้ำตาลกลูโคสในเบาหวาน

น้ำตาลกลูโคสในเบาหวานตัวเลือกของบรรณาธิการ
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
บางครั้งในผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว หากความเข้มข้นของกลูโคสสูงเกินไปจะเรียกว่าภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหากต่ำเกินไป - ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลพุ่งสูง - ทั้งน้ำตาลในเลือดต่ำและสูงเกินไป