แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลคืออะไร? ใครจะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือของ SOR?

แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลคืออะไร? ใครจะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือของ SOR?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ตัวย่อ - HED) มีอุปกรณ์เฉพาะที่ช่วยให้คุณสามารถทำการผ่าตัดช่วยชีวิตเร่งด่วนได้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีควรถูกส่งไปที่ HED น่าเสียดายส่วนหนึ่ง