โรคในเขตร้อน: LEGIONELLOSIS (LEGIONNAIRES 'DISEASE), ไข้เวสต์ไนล์, LEISHMANIASIS

โรคในเขตร้อน: Legionellosis (Legionnaires 'disease), ไข้เวสต์ไนล์, leishmaniasisตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
โรคเขตร้อนเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนและกึ่งเขตร้อนเช่น ไข้มาลาเรียลีจิโอเนลโลซิสไข้เวสต์ไนล์และไข้เลือดออก บางชนิดมีอันตรายมากและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ตรวจสอบอะไร