การฉีดวัคซีนออทิสติกเป็นตำนาน - ทฤษฎีที่เชื่อมโยงการฉีดวัคซีนกับออทิสติกเป็นการหลอกลวง

การฉีดวัคซีนออทิสติกเป็นตำนาน - ทฤษฎีที่เชื่อมโยงการฉีดวัคซีนกับออทิสติกเป็นการหลอกลวงตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ตำนานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนและโรคออทิสติกมีมาช้านานแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าต้นกำเนิดของทฤษฎีออทิสติกหลังการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งตีพิมพ์ที่ผิดพลาดจากปี 1998 ในวารสารวิทยาศาสตร์ The Lancet ผู้เขียนตำนานนี้ไม่เป็นที่รู้จักใน